تاریخچه تاسیس :

مرکز جامع معلولین طراوت با سرمایه بخش خصوصی و تحت نظارت بهزیستی استان گیلان از مهرماه 1389 آغاز به کار کرده است. این مرکز، توانمندسازی و اشتغال پایدار توانخواهان را هدف اصلی و اساسی حدود قرار داده است . پیگیری درمان و ارتقاء جایگاه اجتماعی مددجویان نیازمند نیز از اولویتهای مجموعه طراوت می باشد . به همین دلیل ، با ایجاد محیطی با نشاط و پویا توام با احترام سعی دارد در افراد تحت پوشش خودباوری و امید به فردایی بهتر را شکوفا نماید. همه روزه از ساعت 8 تا 14 در این مرکز به 50 نفر توانخواه معلول از سن 15 تا 60 سال خدمات حمایتی و تخصصی رایگان ارائه می شود .

نحوه پذیرش:

معلولین ( اعصاب روان ، جسمی و حرکتی ، ذهنی ) در صورت داشتن تمایل و توانایی یادگیری می توانند درخواست ورود به کارگاه حمایتی را به اداره بهزیستی ارائه دهند. پس از تولید این درخواست در کمیسیون مربوطه، پرونده به مرکز معلولین طراوت ارجاع داده می شود .

مراحل ورود به کارگاه تولیدی- حمایتی:

1)انجام آزمایشات : سل، هپاتیت b و  c ، ایدز

2)ویزیت مددجو توسط روانشناس و تشکیل پرونده

3)بررسی پرونده توسط روانپزشک

4)تشخیص و تکمیل درمان بیماریهای اعصاب روان

5)ورود افراد جدید به پیش کارگاه یا کارگاه بر اساس توانمندی

توانخواه براساس توانایی، علاقه، وراهنمایی روانشناس در پیش کارگاه یا کارگاه اصلی پذیرش می شود و زیرنظر مربی مرحله مقدماتی آموزش را آغاز می کند. باتوجه به اینکه یادگیری در محیط کارگاه تولیدی است و هنرآموزان جدید در کنار مددجویان ماهر و نیمه ماهر فرصت مناسبی در  اختیار دارند تا سریعتر به بخش تولید وارد کردند.