نمایشگاه توانمندی های جامعه معلولین


با حضور مهندس جعفرزاده ایمن آبادی و جناب آقای دکتر پارسی رییس بهزیستی استان گیلان

 

پنج شنبه 18خرداد 96 ، تالار شاندیز رشت