بازدید معاونت امور اجتماعی اداره بهزیستی استان گیلان جناب آقای جعفری و مسئولین محترم اداره بهزیستی لاهیجان از مرکز معلولین طراوت

11شهریور1396

 

 

بازدید امور اجتماعی بهزیستی استان گیلان