اردو، 26 اردیبهشت 1397، دریا سحرخیزمحله لاهیجان

یک روز به یادماندنی برای توانخواهان مرکز طراوت و پاکسازی ساحل دریا

*از محیط زیست حفاظت کنیم*