به مناسبت هفته بهداشت روان، در روز سه شنبه 24 مهرماه 97 جلسه ای با حضور معاونت محترم توانبخشی اداره بهزیستی شهرستان لاهیجان سرکار خانم مسرور و خانواده های مددجویان، در مرکز توانبخشی طراوت برگزار شد.. در پایان جلسه مسابقه ای نیز بین مددجویان برگزار شد.