اردوهای تفریحی از قبیل :

- حضور مددجویان در برنامه درخت کاری توسط شهرداری

- بازدید از بام سبز و تله کابین

- اهداء کتاب توسط مددجویان در جشنواره اهدایی کتاب به شهرداری

- برگزاری مسابقات و بازی

- و غیره ...